Aktuálně pro členy - GDPR

04.07.2018 19:58

Vážení přátelé,

tato zpráva je důležitá, prosím o její prostudování.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27,4,2016  O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, Vám v první příloze zasílám Informaci a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ve druhé příloze naleznete Přihlášku do našeho klubu. Tato je nutná k nařízené dokumentaci.

Obě přílohy prosím vytiskněte, parafujte, přihlášku vyplňte a zašlete na mou adresu.

Zdeněk Uher

Dvořákova 18

568 02 Svitavy

Neposílejte prosím na adresu klubu. Poštovní schránka je v Cihelně a Vaše pošta by se mohla zatoulat.

Nebudu stanovovat termín. Nejpozději však  do 30.11., kdy začnu  zpracovávat evidenční listy pro SMČR na další rok.  Od koho nebudu tyto dokumenty mít, nebude pak od roku 2019 bohužel naším členem.

Pokud neznáte svou licenci, ponechte okénko volné, doplním ji.

Další cesta je samozřejmě elektronická, naskenované vyplněné dokumenty s podpisy.

Doporučoval bych ale zbytečně neotálet, mohlo by se na to zapomenout. :-)

 

S přáním krásných letních dní

 

Zdeněk Uher

předseda

 

Přílohy: přihláška SMČRsouhlas SMČR