Setkání přátel U - modelů

01.10.2014 14:19

V sobotu 27.září 2014 pořádal náš Modelklub už osmý ročník setkání přátel upoutaných modelů. Oproti loňsku si s námi počasí pohrálo a ještě den před konáním celé akce praktický celý propršel a navíc foukal silný vítr. Druhý den ráno se naštěstí počasí trochu umoudřilo a tak se v sobotu dopoledne začali pomalu sjíždět první účastníci. Nakonec se jich sešlo více než se odvážil doufat každý, kdo sledoval vývoj počasí ještě den předtím.

Letošní setkání se vyznačovalo tím, že se začalo v klubovně besedou a výměnou zkušeností. Hosté přijeli z Hradce Králové, Pardubic, Brna a okolí. Projednávali se věci okolo upoutaných modelů. Popíjela se káva a konzumovalo se občerstvení. Po vyčerpání poznatků a přednesené diskuzi si netrpěliví účastníci začali připravovat své modely a předvedli pěkné lety. ( Kopřiva J.,Popelka P. Hladký J.,Zahálka a pod.)

V odpoledním čase se znovu přešlo k diskuzi a výměně  zkušeností.Dá se říci že setkání splnilo svůj účel a účastníci setkání se rozjížděli domu s pocitem spokojenosti úspěšně prožitého dne.  

Celý den fungoval bezchybně bufet, který měly v režii dcery našeho předsedy. Doufám, že na setkání převažovali dobré zážitky a všichni rádi navštíví tuto akci zase příští rok.

                                                                                               Jindřich Samek