Soustředění talentované mládeže České republiky

01.08.2016 19:36

Již mnoho let pořádá SMČR Modelklub Svitavy na svém modelářském stadionu „CIHELNA“ ve Svitavách soustředění talentované mládeže České republiky, která se zabývá kategorií upoutaných modelů. Letos se soustředění  konalo ve dnech 18. - 23. července 2016. Zúčastnilo se 14 žáků a juniorů, převážně ze Svitav. Mezi účastníky byli i mladí modeláři z Varnsdorfu, Poděbrad, Telnice a Dolenic. Vedoucí Tomáš Weis, Jaroslav Paleček a ing. Kamil Meisl se vzorně starali o své svěřence a připravovali je tak ke sportovní modelářské kariéře, která je v budoucnu určitě čeká.

O doplnění kalorií se jako každoročně svědomitě staraly Miroslava Samková a Miroslava Válková.

V pondělí 18. července se účastnici postupně scházeli. Připravovala se sportovní plocha a také modely. V zasedací místnosti si účastníci mohli dokončit rozestavěné modely nebo provést některé opravy.

V dalších dnech se plán činnosti řídil programem. Soustředění bylo zaměřeno na zdokonalení pilotáže, seznámení se soutěžními a stavebními pravidly, pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a informacemi o činnosti Svazu modelářů ČR i Klubu leteckých modelářů ČR. Mldí modeláři rovněž  navštívili výstavu železničních modelářů ve svitavském muzeu.

Počasí účastníkům po celou dobu pobytu přálo, bylo slunečno, teploty se pohybovaly mezi 26 – 30 °C, vítr vál rychlostí mezi 1 - 3 m/s. Létalo se s upoutanými modely kategorií UŠ, UR20 a F2B. Začínající modeláři absolvovali své první lety s takzvanými „vozembouchy“.   Někteří žáci před nástupem na soustředění nedrželi „účko“ v ruce, ale v sobotu se již zúčastnili soutěže. Mezi tyto nováčky patřili například bratři Martin a Tomáš Kunčákovi nebo Václav Šulc.

Během celého týdne navštěvovali soustředění členové svitavského klubu a jak radou tak i praktickou ukázkou zpestřili pobyt na soustředění. Také jsme uvítali tajemníka Svazu modelářů České republiky, pana Mgr.Miroslava Navrátila z Prahy.

Již tradičně soustředění bylo ukončeno v sobotu 23. 7. veřejnou soutěží kategorie UŠ. Výkonem 332 bodů zvítězil žák Erik Meisl, na druhém místě skončila juniorka Lenka Weisová výkonem 300 bodů a třetí se umístil senior Miroslav Dvořáček výkonem 261,5 bodů. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 soutěžících.

 

                                                                                                                            Zdeněk Uher           

                                                                                                                        Předseda klubu